• 2018 TBDY’YE GÖRE ANALİZ
 • 2018 ÇELİK YÖNETMELİĞİNE GÖRE GKT VE YDKT YÖNTEMLERİNE GÖRE ANALİZ VE BOYUTLANDIRMA
 • 2018 TBDY VE 2018 ÇELİK YÖNETMELİĞİNE GÖRE EXCEL İLE GEREKLİ HESAPLAMALAR
 • SONUÇLARIN YORUMLANMASI
 • İDAREYE TESLİM OLACAK FORMATTA HESAP RAPORU VE ÇİZİMLERİN YAPIMI
 • HIZLI MODELLEME TEKNİKLERİ
 • BİR ÇOK PRATİK  BİLGİ

teklif

 

 

SAP 2000 V20 (707 DK.)

  • DERS 1: Menülere hızlı bir bakış
  • DERS 2:Sap 2000 programının tanıtımı
  • DERS 3:V20 ile gelen yenilikler ve önemli komutlar
  • DERS 4:LRFD-ASD yöntemleri seçimi ve analiz sonuçlarının yorumlanması
  • DERS 5:BASİT ÇERÇEVELİ YAPININ GKT YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ
  • DERS 6:BASİT ÇERÇEVELİ YAPININ YDKT YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ
  • DERS 7:TBDY 2018 EŞ DEĞER DEPREM YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEME YAPILMASI VE MODELLEME-1
  • DERS 8:ÇOK İŞLEVLİ KAPALI HANGAR YAPISI MODELLEME-2
  • DERS 9:ÇOK İŞLEVLİ KAPALI HANGAR YAPISI MODELLEME-3
  • DERS 10:EXCEL YARDIMI İLE 2016 ÇELİK YÖNETMELİĞİNE GÖRE ISI, KAPLAMA, VE KAR YÜKLEMELERİNİN YAPILMASI
  • DERS 11:EXCEL YARDIMI İLE 2016 ÇELİK YÖNETMELİĞİNE GÖRE RÜZGAR YÜKLEMELERİNİN YAPILMASI
  • DERS 12:MODELİN YDKT YÖNTEMİNE GÖRE BOYUTLANDIRILMASI
  • DERS 13:MODELİN SON KONTROLLERİNİN YAPILMASI
  • DERS 14:
   • Göreli kat ötelemelerinin excel tabloları ile kontrolü
   • ikinci mertebe etkilerinin excel tabloları ile kontrolü
   • Yatay ve düşey sehim kontrollerinin excel tabloları ile kontrolü
  • DERS 15:ÇOK İŞLEVLİ KAPALI HANGAR YAPISININ TEMEL HESABININ YAPILMASI
  • DERS 16:DETAYLI HESAP RAPORU HAZIRLANMASI-1
  • DERS 17:DETAYLI HESAP RAPORU HAZIRLANMASI-2
  • DERS 18:3 KATLI MERKEZİ ÇELİK BİNANIN MODELLENMESİ
  • DERS 19:MOD BİRLEŞTİRME YÖNTEMİNE GÖRE YÜKLEMELERİN YAPILMASI
  • DERS 20:MOD BİRLEŞİTRİME YÖNTEMİNE GÖRE DEPREM HESAPLARININ YAPILMASI
  • DERS 21:BAŞKA BİR MODELDEN KOMBİNASYON YÜKLEME YAPILMASI
  • DERS 22:PUSH OVER (STATİK İTME) ANALİZİ-1
  • DERS 23:PUSH OVER (STATİK İTME) ANALİZİ-2
  • EK DERS1:BETONARME BİNA MODELLEME-1
  • EK DERS2:BETONARME BİNA MODELLEME-2
  • EK DERS3:MAKASLI VE KRENLİ SANAYİ YAPISININ MODELLENMESİ
  • EK DERS4:PREKAST DEPONUN SECTİON DESİGNER VE NONPRİSMATİK KOMUTLARI İLE KESİTLERİN TANIMLANMASI
  • EK DERS5:PREKAST DEPONUN MODELLENMESİ
  • EK DERS6:PETEK KİRİŞ MODELLEMESİ


İdea Statica V9(160 DK)

  • DERS 1:İDEA STATİCA PROGRAMINA GİRİŞ TANITIM ,İNDİRME VE KURMA 
  • DERS 2:PRATİK BİLGİLER
  • DERS 3:SAP 2000 PROGRAMINDAN YÜKLERİN AKTARILARAK TABAN PLAKASININ SIFIRDAN MODELLENEREK ANALİZİ 
  • DERS 4: TABAN PLAKASININ TEKLADAN AKTARILARAK ANALİZİNİN YAPILMASI 
  • DERS 5:KOLON KİRİŞ BİRLEŞİM HESABININ YAPILMASI 
  • DERS 6:ORTA KİRİŞ-KİRİŞ BİRLEŞİM HESABININ YAPILMASI 
  • DERS 7:DÜŞEY ÇAPRAZ KENAR BİRLEŞİM HESABININ YAPILMASI 
  • DERS 8:DÜŞEY ÇAPRAZ ORTA BİRLEŞİM HESABININ YAPILMASI 
  • DERS 9:YATAY ÇAPRAZ ÇİFT BİRLEŞİM HESABININ YAPILMASI 
  • DERS 10:YATAY ÇAPRAZ ORTA BİRLEŞİM HESABI VE MAFSALLI KENAR KİRİŞ-KİRİŞ BİRLEŞİM HESABI


Tekla V21 (532 DK)

  • DERS 1:TEKLA STRUCTURES GENEL KULLANIM VE PRATİK BİLGİLER
  • DERS 2:ÇOK HANGAR YAPISI MODELLEME-1 
  • DERS 3:ÇOK HANGAR YAPISI MODELLEME-2 
  • DERS 4:ÇOK HANGAR YAPISI MODELLEME-3 
  • DERS 5:ÇOK HANGAR YAPISI MODELLEME-4 
  • DERS 6:ÇOK HANGAR YAPISI MODELLEME-5 
  • DERS 7:ÇOK HANGAR YAPISI MODELLEME-6 
  • DERS 8:MODELDE NUMBERİNG YAPILMASI VE SİNGLE ÇİZİMLERİN HAZIRLANMASI
  • DERS 9:MODELDE GENEL VE ASSEMBLY ÇİZİMLERİN HAZIRLANMASI
  • DERS 10:MODELDE DETAY ÇİZİMLERİNİN HAZIRLANMASI
  • DERS 11:BETONARME ELEMANLARIN MODELLENMESİ VE ÇİZİMLERİN GÜNCELLENMESİ
  • DERS 12:GERGİLERİN MODELLENMESİ
  • DERS13:ÇİZİM PAFTASININ OLUŞTURULMASI

TANITIM VİDEOSU