sap2000-box

SAP2000 programıyla  her türlü yapıyı tasarlayıp, oluşabilecek tüm yüklemeleri girip (zati, hareketli, kar, rüzgar, deprem.) kullanılacak malzemeyi belirleyip ( çelik, betonarme, kompozit.) istediğiniz tasarım şartnamesini seçip (TS500 vs.) analiz yapabilir, sonuçlara göre gerekli ayarlamaları yapıp projenizi sonuçlandırabilirsiniz.

SAP2000Eğitim setimiz 1 DVD den oluşmakta ve 10 SAAT videolu anlatım içermektedir .

teklif

 

SAP2000 EĞİTİM SETİ İÇERİĞİ (561 DK.)

  • DERS 1: Menülere hızlı bir bakış
  • DERS 2:Başlangıç arayüz ayarları,yeni model oluşturma programın kısa tanıtımı
  • DERS 3:B.a Proje modelinin oluşturulması 1
  • DERS 3:B.a Proje modelinin oluşturulması 2
  • DERS 5: Oluşturulan modele TDY 2007-Ts500-2000 -TS498 yönetmeliklerine göre gerekli yüklemelerin yapılması.Göreli kat ötelemelerinin-ikinci mertebe etkilerinin excel tabloları ile kontrol edilmesi
  • DERS 6: Oluşturulan modelde ;
   R katsayısının kontrolünün yapılması
   A1 düzensizlik kontrolü
   B1 zayıf kat kontrolü
   B2 yumuşak kat kontrolü
  • DERS 7: Ts500-Tdy2007 yönetmeliğine göre Döşeme donatı hesabı yapılması ve perde başlık ve donatı hesabı (excel yardımı ile)
  • DERS 8: Ts500-Tdy2007 yönetmeliğine göre kolon ve kirişlerin boyutlandırılması(donatı hesabı)
  • DERS 9: Radye Temel oluşturulması ve Ts500-Tdy 2007 ye göre donatı hesabı yapılması(excel yardımı ile)
  • DERS 10:B.a binanın Mod birleştirme yöntemine göre analizinin yapılması
  • DERS 11: B.a binanın altına fore kazık modellenmesi ve hesabının yapılması
  • DERS 12: B.a binanın son katına tonoz çelik çatı modellemesi yapımı
  • DERS 13: Tonoz modele TDY 2007-Ts500-2000 -TS498 yönetmeliklerine göre gerekli yüklemelerin yapılması
  • DERS 14: Tonoz Modelin AISC-ASD89 Yönetmeliğine göre analiz ve boyutlandırılmasının yapılması
  • DERS 15: Tonoz modelde kolon-kiriş ve aşık elamanlarında sehim kontrollerinin yapılması
  • DERS 16:Sanayi tipi yapının autocad’de 3 boyutlu modellenerek sap 2000’e import edilmesi yüklemelerin yapılması ve boyutlandırılması(Hızlı modelleme)
  • DERS 17:Sanayi tipi makaslı ve krenli yapının moving load komutu ile modellenmesi
  • DERS 18:Sanayi tipi makaslı ve krenli yapıya TDY 2007-Ts500-2000 -TS498 yönetmeliklerine göre gerekli yüklemelerin yapılması
  • DERS19: Sanayi tipi makaslı ve krenli yapıda göreli kat ötelemesi ve ikinci mertebe kontrolü yapılması
  • DERS 20:Sanayi tipi makaslı ve krenli yapıya sürekli temel yapılması
  • DERS 21:Prekast depo yapısının section designer ve Nonprismatic komutları ile kesitlerin tanımlanması
  • DERS 22 :Prekast depo yapısının modellenmesi
  • DERS 23 :Prekast depo yapısına TDY 2007-Ts500-2000 -TS498 yönetmeliklerine göre gerekli yüklemelerin yapılması
  • DERS 24 :Prekast depo yapısının göreli kat ötelemesi ve ikinci mertebe kontrolü yapılması
  • DERS 25 : İnşaatlar için çelik iskele hesabının yapılması
  • DERS 26 : GSM kulesinin modellenmesi
  • DERS 27 : GSM kulesinin yüklemelerinin yapılması ve boyutlandırılması
  • DERS 28 : SAP 2000 programında pratik rapor alma

TANITIM VİDEOSU